Logo

Tag: अल बगदादी

बगदादीमाथि हमलामा बचेको यो कुकुरको छाउरो

एजेन्सी

इस्लामिक स्टेटका नेता अली बकर अल बगदादी मारिएको अमेरिकी सेनाको विशेष सैन्य कारबाहीमा एउटा कुकुरको छाउरो बचेको छ । बगदादी बसेको घर कम्पाउन्डभित्र एउटा कुकुरको

विस्तृत पढ्नुहोस