Logo

Tag: गन्हाउन

मुख गन्हाउने समस्या समाधानको उपाय

धुम्रपान जोखिमपूर्ण हुन्छ । यो विश्वव्यापी सत्य हो । स्वास्थ्य सल्लाहकारले धुम्रपान नगर भन्दा पनि ज्यान जोखिममा राखेर प्राय मानिसहरुले धुम्रपान गर्दछन् । धुम्रपानले शरीरलाई

विस्तृत पढ्नुहोस