Logo

Tag: ग्याष्ट्रिक

ग्याष्ट्रिकको सरल उपचार

प्राय : जसो घरमा ग्याष्ट्रिकको बिरामीहरु देखा पर्नेगर्छ । ग्याष्ट्रिक सानो रोगको रुपमा मानिसहरुले लिनेगर्छन तर यसको समयमा उपचार नभए यसले घातक रोग निम्त्याँउन सक्छ

विस्तृत पढ्नुहोस
ग्याष्ट्रिकको सरल उपचार

प्राय : जसो घरमा ग्याष्ट्रिकको बिरामीहरु देखा पर्नेगर्छ । ग्याष्ट्रिक सानो रोगको रुपमा मानिसहरुले लिनेगर्छन तर यसको समयमा उपचार नभए यसले घातक रोग निम्त्याँउन सक्छ । पेटको माथिल्लो तहमा दुख्ने,