Logo

Tag: तिरुपति बालाजी मन्दिर

यसरी हुन्छ तिरुपति मन्दिरमा लक्ष्मीको उत्पत्ति

-धार्मिक ग्रन्थको सहयोगमा

तिरुपति बालाजी मन्दिर भारत र आन्द्र प्रदेशको चित्तूर जिल्लाको तिरुपतिमा तिरुमालाको पहाडमा अवस्थित रहेको छ । उक्त मन्दिर भारत र दक्षिण भारतको प्रमुख धार्मिक स्थल

विस्तृत पढ्नुहोस