Logo

Tag: दरिद्रता नाश

जसको घरमा मयुरको प्वांख उसको घरमा दरिद्रता नाश

भनिन्छ,जसको घरमा विधि पूर्वक मयुरको प्वांख सही ठाउँमा सही तरिकाले स्थापित गरिएको छ दरिद्रता आउने छैन । भूतप्रेतको बास हुदैन । घरको ढोकाबाट बाहिर निस्कदा

विस्तृत पढ्नुहोस