Logo

Tag: निधार

मानिसको भाग्य निधारको रेखामा

-धर्म ग्रन्थको सहयोगमा

निधारमा पर्ने सबै भाग्य रेखाको फरकफरक महत्व रहेको हुन्छ । हामीले निधारमा देखिने विभिन्न रेखाका छुट्टाछुट्टै विशेषता रहेका छन् । ती रेखाहरुमा व्यक्तिको भाग्य खिचिएको

विस्तृत पढ्नुहोस