Logo

Tag: प्रकार

दुई सय भन्दा बढी मसलाको प्रकार

-एजेन्सी

सामान्य बुझाईमा मसला भन्ने शब्दले तरकारी वा माछामासुमा प्रयोग गरिने मसलालाई बुझाउँछ । तर मसला ती परिकारमा मात्र प्रयोग नभएर अन्य परिकारमा पनि प्रयोग हुन्छ

विस्तृत पढ्नुहोस