Logo

Tag: बामन

बामनलाई बलीले नजारान्द गरेपछि…

-धार्मिक ग्रन्थको सहयोगमा

एक समय गुरु शुक्रचार्यले राजा बलीबाट १०० यज्ञ गराउने अनुष्ठान गरे । उनको १०० यज्ञ पूर्ण भएमा राजा बली अनन्तकालका लागि इन्द्र पदमा आशिन हुन

विस्तृत पढ्नुहोस