Logo

Tag: ब्रम्ह्चारी

भीष्म पितामह आजीवन ब्रम्ह्चारी बस्नुको रहस्य

-धार्मिक ग्रन्थको सहयोगमा

भीष्म पितामह महाभारतको सबैभन्दा शक्तिशाली र विद्धान व्यक्ति थिए । उनी गंगा र शान्तनुका पुत्र थिए । उनको वास्तिवक नाम देवव्रत थियो । आजीवन ब्रह्मचार्यको

विस्तृत पढ्नुहोस