Logo

Tag: स्यानेटरी प्याड

स्थानीय तहबाट स्यानेटरी प्याड दिइने

काठमाडौँ, ११ कात्तिक : सरकारले छात्राहरुको कक्षा छाड्ने दर घटाउन सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुःक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि ससर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय

विस्तृत पढ्नुहोस