Logo

राज्यमा अनिष्ट आउँदा बोको बलीकुभिन्डोको बली दिनुपर्छ । खागको बली दिनुपर्छ । खाग भनेको बोको हो ।

राज्यमा अनिष्ठ हुन लाग्यो भनेर त्यसबेला राजाहरुले खाग बली गछौं भनेर थालेका हुन् ।
-पण्डित डा. रुद्रप्रसाद अधिकारीप्रतिक्रिया दिनुहोस्

https://pch.edu.np/

हल बुकिंग फाराम