Logo

निराशालाई कम गरी उत्साहीत हुने उपायमानिस सधै आशावादी हुनुपर्छ तर सक्दैन । कहिलेकाहीं निराशा पनि जाग्छ । तर, निराशा हटाउने उपायहरु छन् ।

 • एक लक्ष्यः तपाईले एक लक्ष्य बनाएर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तीको लागि हरेक समय कोशिश गर्नुपर्छ । लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएतापनि अवश्य सम्भव छ ।
 • प्रेरणा खोज्नुः आफुले लिएको लक्ष्यअनुसार का सम्बन्धित उपलब्धि हासील गरीसकेका व्यक्तिहरुबाट प्ररेणा लिने ।
 • उत्साहित हुनेःआफुले लिएको लक्ष्यमा उत्साहित भएर काम गर्दा छिटो सफलतामा पुग्न सकिन्छ ।
 • आफ्नो लक्ष्य प्रकाशीत गर्नेः आफ्नो लक्ष्य शब्दमा लेखेर सधै देखिने ठाउँमा टासीदिने, जसले आफ्नो लक्ष्यलाई सम्झाइदिओस् ।
 • अपेक्षा गर्नेःकुनै पनि लक्ष्य राखेसकेपछि प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्दछ । सधै आशावादी हुने ।
 • सार्वजनिक रुपमा प्रतिज्ञा गर्ने
 • आफ्नो लक्ष्यबारेमा दैनिक सोच्ने
 • सहयोग लिने
 • उतार चढाव आउँदा पनि लक्ष्यलाई नछोड्ने
 • लक्ष्य प्रति लागिहरनु
 • सानो सानोबाट शुरुवात गर्ने
 • दैनिक यसको बारेमा मात्र पढ्ने
 • प्रेरणा कम भएमा सहयोग माग्ने
 • फाइदाको बारेमा सोच्ने, दुखको बारेमा होइन
 • नकरात्मक विचार त्यागेर सकरात्मक विचारमा परिर्वतन गर्नेप्रतिक्रिया दिनुहोस्